Jmenuji se Eva Housková, je mi 49 let a mám dvě děti. Jsem absolventkou vzdělávacího programu “Profesionální chůva“ akreditovaného MŠMT, ukončeného závěrečnými zkouškami z první pomoci, psychologie, pedagogiky a výživy dětí (2012). Díky tomuto certifikátu mohu oficiálně hlídat děti od 0 do 10 let věku.V roce 2017 jsem si rozšířila profesní kvalifikaci pro děti od 0-6let (dle zákona č.53/2012 Sb., 69-017-M).

Mými zásadami jsou spolehlivost, trpělivost, flexibilita a empatie k dětem. Důraz kladu především na zdraví, bezpečnost a výchovu dětí. Každé dítě je jiné a potřebuje individuální přístup. S dětmi pracuji po celou dobu hlídání. Snažím se je vést k osvojení základních návyků zdravého životního stylu. Hraji s nimi rozmanité hry, které přispívají k rozvoji psychomotorického vývoje. Vaše děti pohlídám ve Vaší domácnosti, nebo u mne doma. Respektuji pravidla a zvyklosti rodiny. Vždy záleží na domluvě a přání rodiny.

Hlídání dětí v oblasti Milevsko, Táborsko a Písecko. Reference na již hlídané děti poskytnu na požádání.